LIPS ÄR EN PARAPLYORGANISATION I LUND

 

SOM ARBETAR MED ATT FÅ LUNDS FÖRENINGAR ATT SAMARBETA.
LIPS SYFTE ÄR ATT VARA MEDLEMSFÖRENINGARNAS GEMENSAMMA RÖST
GENTEMOT LUNDS KOMMUN, NÄRINGSLIV OCH BEFOLKNING.

Verka för synergieffekter mellan Lunds kommuns
aktörer inom socialt arbete.
Verka för förbättrade förutsättningar att bedriva
socialt arbete inom Lunds kommun. 
Bidra till utveckling av rollen som volontär inom socialt arbete.

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU VILL BLI MEDLEM ELLER VILL SAMARBETA MED NÅGON FÖRENING

Medlemsskap kostar 200 kronor per år