LUNDS IDEELLA FÖRENINGARS PARAPLYORGANISATION FÖR SOCIALT ARBETE 

  LIPS är en paraplyorganisation i Lund som arbetar med att få Lunds föreningar att samarbeta

   

   

  LIPS syfte är att vara medlemsföreningarnas gemensamma röst gentemot Lunds kommun, näringsliv och befolkning.

   

  - Verka för synergieffekter mellan Lunds kommuns aktörer inom socialt arbete

   

  - Verka för förbättrade förutsättningar att bedriva socialt arbete inom Lunds kommun

   

  - Bidra till utveckling av rollen som volontär inom socialt arbete

  Vad är LIPS?

  E-post:

  Bli Medlem i Lips

  Skicka ett mail till info@lipslund.se för mer information 

  Medlemsskap kostar 200 kronor per år.

  Vill din förening bli medlem, skicka ett mail till info@lipslund.se

   

  Kontakta oss gärna om du vill bli medlem eller vill samarbeta med någon förening