LIPS är en paraplyorganisation i Lund som arbetar med att få Lunds föreningar att samarbeta.
 
 
LIPS syfte är att vara medlemsföreningarnas gemensamma röst gentemot Lunds kommun, näringsliv och befolkning.

 

 

 

Verka för synergieffekter mellan Lunds kommuns aktörer inom socialt arbete

 

Verka för förbättrade förutsättningar att bedriva socialt arbete inom Lunds kommun

 

Bidra till utveckling av rollen som volontär inom socialt arbete

Vilka är lips?

E-post:
Bli Medlem i Lips

Skicka ett mail till info@lipslund.se för mer information 

Medlemsskap kostar 200 kronor per år.

Vill din förening bli medlem, skicka ett mail till info@lipslund.se

 

Kontakta oss gärna om du vill bli medlem eller vill samarbeta med någon förening