Rädda Barnen och Ukrainian Unity skapar

barnvänlig plats för flyktingbarn

Under våren 2024 har Rädda Barnen sin lokal öppen för ukrainska flyktingbarn varje måndag eftermiddag som en s k barnvänlig plats. Tamara Chuprina, också flykting från Ukraina, leder verksamheten som bekostas av LIPS Ukrainapengar, ett bidrag från Lunds kommun som kan användas av två LIPSföreningar i samarbete. Måndagspysslet är ett samrbete mellan Ukrainian Unity och Rädda Barnen Lund. För det mesta brukar 6-7 barn mellan 6-10 år delta i verksamheten.