Vilka är LIPS?

LIPS ÄR EN PARAPLYORGANISATION I LUND SOM ARBETAR MED ATT FÅ LUNDS FÖRENINGAR ATT SAMARBETA.
LIPS SYFTE ÄR ATT VARA MEDLEMSFÖRENINGARNAS GEMENSAMMA RÖST GENTEMOT LUNDS KOMMUN, NÄRINGSLIV OCH BEFOLKNING.
Verka för synergieffekter mellan Lunds kommuns aktörer inom socialt arbete
Verka för förbättrade förutsättningar att bedriva socialt arbete inom Lunds kommun
Bidra till utveckling av rollen som volontär inom socialt arbete

Styrelsen

 

I LIPS STYRELSE SITTER REPRESENTANTER

FÖR VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

  • Tina Rosén, IM Lund  ( Ordförande) 

  • Axel Wallin, EOS CARES (Ledamot, Vise ordförande)

  • Ingela Schånberg, Rädda Barnen, Lund (Ledamot, Kassör)

  • Tilde Vallbo, Lunds FN Förening( Ledamot, Sekreterare)

  • Staffan Bolin, Röda Korset , Lundakretsen (Ledamot)

  • Olesia Havura, Interkultur- Ukrainian Unity(Ledamot)

  • Yavuz Shan Kazanci, Interkultur-Kulturbro (Ledamot)